Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Balandis - spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Užtiltė – didikų dvarų vieta

2018. 06. 07
Išlikusių istorinių šaltinių apie šiaurinę Trakų miesto dalį, taip vadinamąją Užtiltę, nėra daug. Dar visai nesenai buvo manyta, kad miestas į Užtiltę pradėjo plėstis tik XVII a. Tačiau šią prielaidą jau paneigia 1558 m. istoriniuose šaltiniuose išlikusi užuomina, jog Užtiltėje, karaimų tilto gale, šalia karaimų kapinių, buvęs Mikalojaus Paco dvaras, kuris vėliau atiteko Radvilų giminei. Žinoma, kad XVI a. pr. karaimų dvasininkas Cefanijus Mordechajevičius turėjo Užtiltėje paveldimos žemės. XVII a. pab. Užtiltėje buvo 7 gyventojų sklypai bei malūnininkas, 4 sklypai priklausė Trakų vaivadai, o vėliau Lietuvos didžiajam kancleriui Marcijonui Oginskiui. Kur tiksliai galėjęs būti ankščiau minėtas Mikalojaus Paco ar Radvilų dvaras? Istorinių šaltinių trūkumą netiesiogiai papildo archeologinių tyrimų duomenys. Išsamesni archeologiniai tyrimai šioje miesto dalyje pradėti 2006 m.  parodė, jog XVI–XVII a. šalia karaimų tilto bei Karaimų gatvės vyko intensyvi ūkinė veikla. Tyrimų metu Karaimų g. 60 buvo aptiktas 5 x 5,2 m dydžio, XVI a. pab.–XVII a. datuotinas namo mūrinis  2,5 m gylio rūsys, su išlikusiais šviesolangio fragmentais. Rūsio lubos bei antžeminė pastato dalis buvę mediniai. Pastatas, tikriausiai,  nugriautas XVII a. II p. Tęsiant tyrimus, gretimame sklype, Karaimų g. 63, buvo atidengta gamybinės paskirties krosnis, kurioje buvo degama statybinė keramika – plytos, čerpės. Tikriausiai, šalia veikė dar kelios tokios krosnys. Tyrimų metu paaiškėjo, jog krosnis keletą kartų buvo perstatinėjama, o XVI a. pab.– XVII a. pr. ji buvo apleista ir užpilta. Šalia plytų gamybos Užtiltėje veikė ir puodžių dirbtuvės. 2007–2008 m. Karaimų g. 58 ir Žalioji g. 4 sklypuose, Totoriškių ežero pakrantėje buvo aptiktos penkios puodų gamybos krosnys, datuojamos XVII a. I p. Archeologiniai tyrimai patvirtina, jog XVI–XVII a. Trakų priemiestis – Užtiltė – buvo svarbus miesto amatininkystės centras. Tikėtina, jog XVI a. istoriniuose šaltiniuose minimas Mikalojaus Paco, o vėliau Radvilų dvaras galėjęs būti dab. Žaliosios g. aplinkoje. Jame galėjusios veikti įvairių amatininkų dirbtuvės, kuriose buvo gaminama dvaro reikmėms bei pardavimui įvairi produkcija (plytos, buitinė keramika). Žinoma, kad XVI a. pr. (1505–1510) Trakų vaivada Mikalojus Radvila II įsigijo valdą Totoriškių ežero pietvakarinėje pakrantėje. Vėlesni Radvilų palikuonys padovanojo dvarą tarnui Lorensui Dzievčopolskiui. XVII–XIX a. ši vieta jau buvo žinoma kaip Lorensavo palivarkas.
 
Pristatome Užtiltėje rastų radinių – molinių puodų fragmentus, vieno iš jų dugnas paženklintas stačiakampyje įrėžtu kryžiaus simboliu, galbūt, tai vietos meistro ženklas. Taip pat rasta XVII a. II p. būdingos pypkės, dengtos žalia glazūra, galvutės dalis, kaulinis vašelis skirtas tinklams nerti, peilis medinėmis kriaunomis. 
 Archeologijos skyriaus vedėjas Ugnius Budvydas