Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Lapkritį - vasarį
Pilis
antradienis - sekmadienis
9:00-17:00

Lapkritįį - kovą
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Paroda „Baltijos laisvės simboliai“
Trakų salos pilyje
2018 m. vasario 15 d. - 2018 m. birželio 30 d.

Paroda „Lietuvos laisvės kūrėjai“
Trakų salos pilyje
2017 m. rugpjūčio 31 d. - 2018 m. birželio 30 d.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2018
„Regina Lituaniae - 300“
Darbai priimami iki 2018 gegužės 1 d.

 

 

 

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
darius.jurcevicius

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Daugiau informacijos
medininkaipilis.lt

Abromiškių dvaro sodyba

2017. 08. 24

Muziejus laikraštyje Nr. 34 (504)

Abromiškių dvaro sodyba yra pietinėje to paties pavadinimo kaimo dalyje (Elektrėnų sav.), šalia Lunduko (dab. Abromiškių) ežero.

Šiuo metu dvaro teritorijoje išlikę tik keli pastatai: klasicizmo stiliaus reprezentaciniai rūmai, stovintys dvaro centre bei XIX a. pab. – XX a. pr. statyta medinė sarginė, medinis svirnas. Šiaurės rytinėje dvaro sodybos dalyje išliko XIX a. pab.– XX a. pr. statytos mūrinės tvoros fragmentai. Tačiau iki šių dienų neišliko dvare buvęs šunidės pastatas, arklidės, klojimas, kalvė, tvartai, ledainė, vežiminė ir kt.  XVIII–XIX a. pabaigoje šalia rūmų suformuotas parkas, apimantis apie 8 ha plotą.

Abromiškių dvaro sodybos istorija siekia XVI a. Pirmą kartą jis paminėtas 1571 m. Manoma, jog dvarą įkūrė Abrahamas Poniatovskis, perėmęs žemes iš savo žmonos Onos Hriniutės Jenavičienės. Būtent šio savininko vardu buvo pavadintas ne tik dvaras, bet ir netoliese esantis kaimas. Vėliau dvaras buvo parduotas Trakų tijūnui M. Bychovcui. Po to dvaras atiteko Volminskių giminei. Dar vėliau Abromiškių dvaro sodybą valdė Žaslių seniūnas Jurgis Riomeris, XVIII a. II pusėje jis atiteko didikų de Rajesų giminei. Šiems didikams valdant dvarą, pradėta reprezentacinių medinių rūmų statyba, parko įkūrimas. 1840 m. ištekėjus paskutinei de Rajesų giminės palikuonei už Pliaterio, dvaras atiteko Pliaterių giminei, kuri dvarą valdė iki 1912 m.

Šiuo metu dvaras rekonstruojamas, todėl jame kelerius metus buvo vykdomi archeologiniai tyrimai. Jų metu aptikta ankščiau stovėjusių medinių pastatų liekanų, surastas akmenimis grįsto XIX a. kelio, vedusio į dvaro rūmus, fragmentas. Archeologinių tyrimų metu nustatyti trys dvaro sodybos kūrimosi etapai. Pirmajam etapui priskiriami atkasti renesansinių mūrų fragmentai, datuojami XVI a. II p. – XVII a. viduriu. Antrajam etapui, kuris datuojamas XIX a. I p., priskiriami rekonstruoti mediniai rūmai, šalia jų įkurtas parkas, pastatytas vasaros sodas, oficina, tarnų namas ir kt. Trečiajame etape – XIX a. II p. šalia medinių rūmų buvo pristatyti mūriniai fligeliai. Negausi archeologinių tyrimų medžiaga saugoma keliuose muziejuose.

Trakų istorijos muziejaus archeologijos rinkinyje saugomi radiniai iš 2007 m. atliktų tyrimų (tyr. vadovė B. Lisauskaitė). Šį kartą pristatome kelias XIX a. dvaro rūmus puošusias interjero detales. Tai – plokštinių bei karnizinių koklių fragmentai, puošti augaliniu bei gyvuliniu ornamentu. Dalis koklių dengti žalia glazūra. Be koklių yra išlikę ir keli įdomūs to meto dvaro buityje naudotos buitinės keramikos pavyzdžiai.

Archeologijos skyriaus vedėjas Ugnius Budvydas