In order to view this page you need Flash Player 10+ support!

Puslapio peržiūrai reikalinga Flash Player 10 versija

Get Adobe Flash player

Trakų istorijos muziejus

Trakų istorijos muziejus įsikūręs vaizdingoje gamtos vietovėje, garsiausiame Lietuvos gynybinės architektūros komplekse - Salos ir Pusiasalio pilyse. Muziejaus administracija yra Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje, restauruotame buv. Dominikonų vienuolyno pastate (Kęstučio g. 4). MUZIEJAUS VADOVAS - Virgilijus Poviliūnas. MUZIEJAUS STEIGĖJAS - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.   trakų muziejus įkurtas 1948 m. liepos 28 d. Pagrindinė Trakų kraštotyros muziejaus (taip jis tada vadinosi) funkcija buvo propaguoti sovietinės santvarkos laimėjimus. 1948 m. spalio 4 d. Trakų apskrities Vykdomojo komiteto sprendimu  naujai kuriamam muziejui perduotas buvusio Karaimų muziejaus pastatas  (pradėtas statyti 1939 m.). Tačiau patalpas pirmame ir antrame aukštuose  muziejus visiškai atgavo tik 1959 m., o  rūsys muziejui perduotos tik po trijų metų. Nuo 1962 m. sausio iki gegužės  muziejus vadinosi Trakų istoriniu muziejumi, o nuo 1962 m. gegužės iki  1965 m. gegužės 31 d. –   Trakų  muziejumi. 1965 m. gegužės 31 d. trakų muziejus   pavadintas Trakų istorijos muziejumi. Pirmasis muziejaus direktorius P. Vinevičius dirbo kelis mėnesius. 1949 m. kovo 1 d. direktoriumi  paskirtas V.Šaulys aktyviai rūpinosi  patalpomis, trakų pilis pradėjo rinkti eksponatus, suregistravo apskrities kultūros paminklus. Jam talkino  V.Stanikūnas ( vėliau dirbęs Lietuvos liaudies buities  muziejaus direktoriumi Rumšiškėse). Abu vyrai organizavo pirmąsias ekskursijas valtimis į Trakų salos pilį, išvykas į Vytauto gimtinę Senuosiuose Trakuose. Tačiau muziejaus darbuotojai buvo dažnai siunčiami į kaimą  dėl bendrų apskrities ūkio reikalų: vykdyti žemės ūkio paruošas, kirsti miško. Neturėdamas tinkamų darbo sąlygų  1951 m. V.Šaulys iš savo pareigų pasitraukė.  trakų pilis 1951–1954 m. muziejui vadovavo M.Goldbergaitė (Vand-Poliakienė), dirbo keli moksliniai darbuotojai,  tarp jų –  ir vyr. mokslinis bendradarbis M.Tinfavičius.  1952 m. pabaigoje atidaryta pirmoji muziejaus ekspozicija, tačiau ji neatitiko jokių muziejininkystės reikalavimų. Buvo eksponuojami laikraščiai, dokumentų kopijos, nuotraukos, gamyklų, fermų maketai, galvijų, daržovių, vaisių muliažai.  1954 m. rudenį muziejaus  direktore paskirta Vilniaus universiteto auklėtinė Natalija Kovrigina (dabar Klimanskienė). Jai vadovaujant trakų muziejus Trakuose ir jų apylinkėse organizavo archeologinius tyrimus, etnografines ekspedicijas. Į muziejaus fondus pateko Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos instituto darbuotojų vykdytų archeologinių kasinėjimų Trakų salos pilyje medžiaga. Muziejaus ekspozicija buvo pertvarkyta. Be socialistinės statybos, joje pirmą kartą pateikta medžiaga apie Trakų salos pilį, įrengtas archeologijos kampelis, organizuotos liaudies meno ir kitos parodos. Pirmosios inventorinės knygos įrašai liudija, kad muziejui buvo  dovanojami eksponatai, randami apylinkėse vykdant žemės ūkio darbus, įvairūs buities rakandai. Pirmasis gaunamų eksponatų  knygoje  įrašytas eksponatas –  įmovinis ieties antgalis,  rastas 1933 metais, kasant rūsį Afindzevičių kaime Trakų rajone. 1957 m. pavasarį muziejuje vyr. moksline bendradarbe pradėjo dirbti Irena Čekanauskaitė. 1959 m. vasario 14 d.  Irena Čekanauskaitė- Misiūnienė paskirta direktore ir   vadovavo  muziejui iki 1992 m. birželio 1 d.  1961 m. muziejui buvo perduoti restauruoti Trakų salos pilies centriniai rūmai. Nutarta įrengti pilyje ekspoziciją, kuri apimtų istoriją nuo seniausių laikų iki 1940 metų. 1962 m.  ekspozicija Trakų salos pilyje buvo atidaryta. Ekspozicijoje atsispindėjo tarybinio laikmečio ekonomika, kultūra ir švietimas, LTSR lankytinos vietos, istoriniai - revoliuciniai, architektūriniai, gamtos ir meno paminklai, atidaryta skulptorių darbų  paroda. O dviejose salėse pavyko įrengti „feodalinio laikotarpio“ ekspoziciją. 1969 m. atnaujintoje ekspozicijoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tematika  užėmė jau pusę jos ploto.  1965 m. birželio mėn. LTSR kultūros ministro įsakymu Kernavės muziejus tapo Trakų istorijos muziejaus filialu ir buvo juo  iki 1989 m. 1967–1973 m. muziejaus padaliniu buvo ir Medininkų pilis, vėl muziejui perduota 2004 m.  1967 m. vasarą tuometiniame administracijos pastate ( Karaimų g.22) buvo atidaryta pirmoji karaimų etnografinė paroda, jos pagrindą sudarė S. Šapšalo sukauptos kolekcijos eksponatai. 1997 m. ši paroda atnaujinta minint karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600 metines.  1967 m. pradžioje muziejuje patvirtinta vyriausiojo fondų saugotojo pareigybė. 1970 m.  įkurtas ikitarybinio laikotarpio istorijos skyrius. 1974 m. darbui su visuomene įkurtas  masinio darbo sektorius, 1982 m. pavadintas masinio darbo skyriumi, o šiandien –  ryšių su visuomene ir edukacijos skyrius. Be šio skyriaus, Trakų istorijos muziejuje veikia dar 8 skyriai: archeologijos, trakų pilis, istorijos, karaimikos,  Medininkų pilies, restauravimo, apsaugos, ūkio ir buhalterinės apskaitos.    1985 m. Trakų istorijos muziejui buvo perduotas buvusio dominikonų  vienuolyno pastatas Trakų pusiasalio pilyje. 1989 m., baigus restauravimo darbus, į pirmąjį vienuolyno korpusą įsikėlė muziejaus administracija ir muziejininkai. 2000 m.  restauruotas antrasis vienuolyno korpusas, ten įrengtos saugyklų patalpos, įsikūrė muziejaus biblioteka,  fotolaboratorija bei restauracinės dirbtuvės. 2005 m. dominikonų vienuolyno koplyčioje atidaryta Sakralinio meno ekspozicija.  Prasidėjus atgimimui Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyva Trakų salos pilies įvažiavimo bokšte buvo iškelta Lietuvos tautinė vėliava. Tarybinio laikotarpio ekspozicija  salos pilyje buvo  panaikinta, o jos vietoje 1989 me. įrengtos parodos „Lietuvos respublika 1918–1940 metais“, „Trakų pilies restauravimo istorija“ ir „Žalgirio mūšis“. 1989 m. muziejų aplankė ir daugiausia lankytojų – 586 746 žmonės. Pastaraisiais metais  muziejuje kasmet apsilanko per 300 tūkst. žmonių. Juntamas didesnis lankytojų antplūdis siejamas su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą 2004 metais.  1992 m. restauruota 16  vakarinių kazematų salių ir jose įrengta nauja ekspozicija. Čia eksponuojamos muziejaus rinkinių kolekcijos. Muziejus yra sukaupęs nemažas pypkių, spaudų, porceliano, stiklo, baldų, medžioklės trofėjų, biserio dirbinių kolekcijas ir  jas pristato lankytojams. 1993 m. muziejaus direktoriumi tapo Virgilijus Poviliūnas, jis  vadovauja muziejui iki šiol. 1994 m. Trakų muziejus tapo Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos nariu.  Direktorius V.Poviliūnas atstovauja Lietuvą šios asociacijos komitete. trakų muziejus Muziejus bendradarbiauja  su Lenkijos muziejais Brodnicoje, Malborke ir Olštyne, su  Rainės muziejumi Vokietijoje, Rakverės muziejumi Estijoje, Lvovo etnografijos muziejumi Ukrainoje. 2006 metų vasarą pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis su Švabų Bario pilimi (Italija).  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dauguma  valstybinių vizitų delegacijų aplanko Trakus. Salos pilyje lankėsi Danijos karalienė Margaretė II, Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI ir karalienė Silvija, Belgijos karalius  Albertas II ir karalienė Paola, Olandijos karalienė Beatričė, Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Graikijos Kazachstano, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Turkijos ir Uzbekijos prezidentai bei kiti garbūs svečiai.  Minint Trakų istorijos muziejaus veiklos 60-metį salos pilies centriniuose rūmuose atnaujintos dvi ekspozicijos salės. Tai buvo  tik  pirmas  ekspozicijos atnaujinimo etapas. 2009 m. atnaujintos dar trys centrinių rūmų ekspozicijos salės – jose  galima pamatyti salos pilies restauravimo etapus bei plačiau susipažinti  su karaimų ir totorių, šimtmečius Trakuose gyvenančių tautinių mažumų, istorija.   Per 60 muziejaus veiklos metų sukaupta daugiau nei 290 tūkst. eksponatų. Kasmet muziejuje bendradarbiaujant su kitais  muziejais ir kolekcininkais atidaromos naujos parodos iš muziejaus fondų, išleidžiami parodų katalogai.  Muziejus organizuoja jau  tradiciniais tapusius renginius ir šventes.  Kasmet vieną gegužės vakarą Trakų muziejus, trakų pilis, dalyvaujantis  tarptautiniame projekte „Naktis muziejuje“, atveria duris lankytojams, kviesdamas į naktines ekskursijas po pilies menes, kur laukia istoriniai personažai, o pilies kieme kaunasi riteriai, smuklėje šurmuliuoja svečiai. Nuo 1997 m.  kiekvieną birželį trakų muziejus kviečia  į kasmetę Viduramžių šventę  Trakų pusiasalio pilies teritorijoje – kasmet ji sutraukia vis daugiau lankytojų ir šventės dalyvių. 2005 m. rugpjūtį   salos pilyje pradėtos rengti Senųjų amatų dienos – jų metu atgimsta viduramžių gyvenimo scenos, amatai, muzika ir šokiai. Muziejaus darbuotojai, kultūros paveldo entuziastai, apsirengę savo siūtais  viduramžių rūbais, įsirengę  virtuvę, vaišina šventės svečius pagal senovinius receptus pagamintais valgiais ir gėrimais. Amatų meistrai kuria keramikos, metalo, juvelyrinius dirbinius, žolininkės moko  pažinti gydomąsias žoleles, jų pagalba atgauti jėgas ir išbandyti jaunystės eliksyrą.  Bendradarbiaujant  su nacionaliniu Operos ir baleto teatru  Valstybės dieną skamba jau tradicine tampanti opera „Pilėnai“.

Trakai History Museum

Trakai History Museum is split-sited in a scenery nature spot, in the most famous complex of Lithuanian defensive architecture, in two Castles – in Island and Peninsular. The administration of the museum is in the premises of Trakai Peninsular Castle, in the renovated building of previously Dominic Monastery (Kestucio Str. 4). MUSEUM DIRECTOR is Virgilijus Poviliunas MUSEUM FOUNDER is The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. During 55 years of active working practice there were collected huge archaeological, numismatic, handwritings, arts and crafts, historical collections of showpieces in the funds of the museum, which reflect Lithuanian and worldly history. SECTIONS OF THE MUSEUM are the following: archaeological, historical, karaitical. They hold precious showpieces, organise exhibitions, arrange exhibitions catalogues and publish articles. They also participate in scientific conferences and seminars; organise museum events and arrange training seminars for the guides from travel agencies and touring firms. The security section is responsible for the safety of museum territory, museum buildings and premises round the clock. In 2004 there was opened a new section of the museum – the Medininkai Castle. TRAKAI HISTORICAL MUSEUM consults the Trakai Vytautas Magnus High School Museums and Aukstadvaris School Museum, also the Road Museum in Vievis. In 1948, July 28th, there was founded, trakai castle, Trakai Regional Museum (its first director was V. Saulys). At the end of 1952 the first exposition was opened. The Museum intensified its work since 1955, when Mrs. N.Kovrigina, a historian, was assigned as a directress of the museum. The first showpieces were being collected, archaeological research in the territory of Trakai Castles and Trakai town were started. However, a systematic, consistent scientific museum research works and amassment of showpieces began in 1959; after the directress of the museum was assigned I.Misiūnienė (she kept the position till 1992). Under the handling of I.Misiūnienė there were organised exploratory ethnographical expeditions and archaeological research were intensively carried out, the founding of which was rendered to Trakai Historical Museum. The material about Trakai land history and people was continuously collected: the collections of showpieces were systematized; the exhibits were accessioned, preserved and renovated. In 1961, after having renovated the central palace of the Island Castle, the latter was rendered to the museum, and the museum was reorganized from regional into historical. The administration of the museum remained in the building at address Karaimu Str. 22. In 1948, July 28th, there was founded Trakai Regional Museum (its first director was V. Saulys). At the end of 1952 the first exposition was opened. The Museum intensified its work since 1955, when Mrs. N.Kovrigina, a historian, was assigned as a directress of the museum. The first showpieces were being collected, archaeological research in the territory of Trakai Castles and Trakai town were started. However, a systematic, consistent scientific museum research works and amassment of showpieces began in 1959; after the directress of the museum was assigned I.Misiūnienė (she kept the position till 1992). Under the handling of I.Misiūnienė there were organised exploratory ethnographical expeditions and archaeological research were intensively carried out, the founding of which was rendered to Trakai Historical Museum. The material about Trakai land history and people was continuously collected: the collections of showpieces were systematized; the exhibits were accessioned, preserved and renovated. In 1961, after having renovated the central palace of the Island Castle, the latter was rendered to the museum, and the museum was reorganized from regional into historical. The administration of the museum remained in the building at address Karaimu Str. 22. In 1962 in the central palace of the Island Castle there was installed the first exposition, where little attention was devoted to the history of Lithuanian. On the ground of this the museum it was decided to install an exposition, which would reflect Trakai land history - reaching the oldest times and going up to the present days. Such exposition was opened in 1965. In 1967 there was set a separate Karaim Ethnographic exhibition. Later it was renewed and extended - in 1997 - in order to commemorate the 600 Anniversary of the settlement of Karaim and Tartar in Lithuania (Karaimu Str., 22). Trakai History Museum, trakai castle, had two branches: an exposition in Kernave (since 1968) and Medininkai Caslte (1969-1974). In 1989 Kernave branch became a self-dependent museum, while Medininkai Caslte was again rendered to Trakai History Museum. In 1987 there were renewed the ante-castle and the west casemates; these were later installed with a new museum expositions (the chief author I.Misiūnienė). Thanks to her and the rest of the museum workers - a small museum of regional studies became one of the largest historical museums in Lithuania. In 1993 the chief manager of the museum was assigned V.Poviliunas, trakai castle. The scientific, cultural, educational practice of the museum expanded: using the museum funds the new exhibitions were opened every year; new contacts to foreign museums were established in collaboration with the Republican museums and hobbyists: Rhein museums (Germany), Rakver museums (Estonia). There were signed the collaboration contracts with these museums: Varmija and Mozury museums in Olsten (Poland, 1997), Brodnica museums (Poland, 2001), Malbork castle museum (Poland, 2003). Trakai History museum is a member of the Association of Castles and Museums around the Baltic Sea and actively takes part in its activities. The educators of museum prepare projects the topic of which is “History alive”. In the Peninsular Castle a Medieval Festival every year takes place. Then the town revives with medieval characters, showing the medieval craft and trade specialities, chivalry competitions. Today Trakai History Museum and Island Castle, trakai castle, are the objects representing Lithuanian culture and history, there come almost all delegations that are for a visit in Lithuania. The Castle was honoured with the visit paid by Danish Queen Margaret II, Swedish King Carl XVI Gustav together with Queen Silvia, the presidents of Hungary, Estonia, Greece, Kazakhstan, China, Latvia, Poland, Macedonia, Portugal, Ukraine and Uzbek; Prime Ministers, Ministers, Ambassadors of many countries paid their visits to Trakai History Museum and Island Castle. In the Great Chamber of Island Castle some intergovernmental treaties were signed. Trakai History Museum is awaiting of each tourist, where one will find interesting visuals and impressions, where nature and architecture harmonically supplement each other.